אישתר Refresh player info

14 views
Lifetime 1h 46m 16s
Last update

Score per minute

51.05

52.38%

K/D

19.21

20.33%

Kills

269

100.00%

Kills per minute

2.53

60.98%

Win %

50.00%

27.40%

Matches won

3

95.73%

Deaths

14

99.79%

Assists

59

85.64%

Accuracy

32.66%

30.88%

Headshot %

15.24%

24.74%

Objectives captured

12

97.49%

Distance

8.14km

4.52 km/h

History Statistics

Class times

Name Time
operator (voice: american male sec) 1h 44m 35s

Weapons

Name Kills Kills/min Time Shots Shots hit Accuracy Headshots Headshot %
bp_firearm_mg3_child_c 52 7.666 6m 47s 530 80 15.09% 5 9.62%
bp_firearm_vr80_c 52 4.177 12m 27s 170 307 180.59% 13 25.00%
bp_firearm_m240_child_c 46 8.142 5m 39s 616 61 9.90% 6 13.04%
bp_firearm_saiga12_c 31 1.883 16m 28s 146 172 117.81% 8 25.81%
bp_firearm_famas_child_c 29 5.743 5m 3s 270 54 20.00% 5 17.24%
bp_firearm_mp9_c 19 4.73 4m 1s 212 52 24.53% 2 10.53%
bp_firearm_hk417a2_c 10 1.714 5m 50s 71 16 22.54% 0 0.00%
bp_firearm_hk41614_c 9 1.651 5m 27s 207 19 9.18% 1 11.11%
bp_firearm_mpx_c 8 3.556 2m 15s 153 28 18.30% 1 12.50%
bp_firearm_fal_tac_c 3 0.837 3m 35s 55 7 12.73% 0 0.00%
bp_firearm_fiveseven_c 1 2.857 0m 21s 15 3 20.00% 0 0.00%
IED 0 0 0m 1s 0 0 0 0 0
bp_firearm_c7a2_ismc_c 0 0 6m 5s 0 0 0 0 0
bp_firearm_m45_ismc_c 0 0 0m 11s 0 0 0 0 0
bp_firearm_mp443grach_c 0 0 0m 40s 19 0 0.00% 0 0
bp_firearm_p320_c 0 0 0m 20s 4 0 0.00% 0 0
bp_firearm_qbz95_child_c 0 0 0m 24s 0 0 0 0 0
M67 0 0 0m 51s 0 0 0 0 0